dimarts, 26 de març de 2013

El bloc de les tertúlies de ciència

Paolo Freire
Aquest bloc intenta reflectir una experiència educativa què pren com a referent l’aprenentatge dialògic, i les tertúlies dialògiques.
Amb ella es vol potenciar el gust per la lectura mitjançant la reflexió i el diàleg, que es converteix en generador de l'aprenentatge; seguint aquesta línia, les aportacions de totes les persones participants en la tertúlia serveixen per enriquir el debat, alhora que es reforça l’autovaloració, l'autoestima i l’apoderament de totes elles en el procés d’aprenentatge.
Es tracta, doncs, no només de fomentar, amb la tertúlia, les competències lectores, que també, si no, a més a més, a través d'un aprenentatge dialògic, possibilitar l’acció cooperativa entre iguals; possibilitar la participació democràtica, crítica i activa, en base al consens dialogat i argumentat, on no n’hi ha una cultura superior i una altra inferior, sinó que la raó estarà en base als arguments i no a la jerarquia, una argumentació que considere bàsica en un procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquest tipus.
En definitiva, no seria una altra cosa que aplicar tot allò que al llarg d'un treball d’investigació anterior, bàsicament descriptiu, s’ha vingut descrivint, amb el convenciment que el treball cooperatiu i en conjunt de les persones participants possibilitarà el descobriment del sentit de cadascuna de les seues aportacions i interpretacions.
Al mateix temps, permetrà l'increment de destreses en l'ús de les TIC, en vies a aconseguir la necessària transformació pretesa amb la proposta.
Paolo Freire deia que (Freire, P. 2002:48): "La comprensió dels text no està dipositada, estàtica, immobilitzada en les seues pàgines a l’espera que el lector la desoculte. Si fos així definitivament, no podríem dir que llegir críticament es ‘reescriure’ allò llegit. És per això pel que abans hem parlat de la lectura com a composició entre el lector i l’autor, en la que el significat més profund dels text també és creació del lector. Aquest punt ens du a la necessitat de la lectura també com experiència dialògica, en la qual la discussió del text realitzada per subjectes lectors clarifica, il·lumina i crea la comprensió grupal d’allò llegit. En el fons, la lectura en grup fa emergir diferents punts de vista que exposant-se els uns als altres, enriqueixen la producció de la intel·ligència del text